Privacy Statement

Theraquoise, gevestigd aan Wadi 25, 4007 RR Tiel, is verantwoordelijk voor de

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 

www.theraquoise.nl

Wadi 25

4007 RR Tiel

T. +31 (0)6 41629909

 

Hanny Govers is de Functionaris Gegevensbescherming van Theraquoise zij is te bereiken via hanny@theraquoise.nl

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE NOTA

Financiële gegevens; 7 jaar conform de hiervoor wettelijk gelden termijn.

De nota die u ontvangt is opgesteld conform de wet.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • de datum van de behandeling of training
 • factuurnummer
 • een korte omschrijving, zoals bijvoorbeeld ‘ACT training, of 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

UW PRIVACY

Ik ga zorgvuldig om met de informatie die ik via het contactformulier op mijn website ontvang en geef daarvan niets door aan andere partijen.

De gegevens die ik van u ontvang ten behoeve van inschrijvingen voor mijn nieuwsbrief gebruik ik uitsluitend voor dit doel.

Dit geldt ook voor de gegevens die ik van u ontvang t.b.v. workshops en trainingen.